Tidskrifta for historielaga

Sunnmøre Historielag har gitt ut lokalhistorisk litteratur siden 1910, først som «Tidsskrift for Sunnmøre Historiske lag», og seinere som «Årbok for Sunnmøre». Frem til rundt 1950 kom utgivelsene med ujevne mellomrom, så fulgte en periode der tidsskriftet kom ut hvert andre år, og siden 1977 har utgivelsene vært årlige.

Årbøkene sendes ut til alle medlemmer av Sunnmøre Historielag rundt juletider, og årbøkene legges også ut for salg. Vi har fortsatt en del tidligere utgivelser på lager, se menypunktet «Til salgs«.

Bruk fanene og finn årboka du er på jakt etter. Klikk på bildet for å få opp innholdfortegnelse og lenker til artiklene. En kronologisk liste over utgitte tidsskrift og årbøker med innholdfortegnelse finner du her

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….