Stikkordarkiv: sunnmøre

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HISTORIELAG

Vi inviterer alle medlemer og interesserte til årsmøtet som vi denne gongen har valgt å legge til Sykkylven. I Sykkylven er det eit aktivt lokalhistorisk miljø, i tillegg til Møbelmuseet og det heilt nye Sykkylven Naturmuseum. Vi har vore så heldige å få halde årsmøtet i lokala til museet, og det blir anledning til å ta ei runde for den som vil.

Etter årsmøtesakene får vi eit foredrag om bronsealderprosjektet på Auremarka, halde av styremedlem i Aure Påls vener, Kjetil Tandstad. Sjå gjerne vedlagte link om prosjektet. https://www.nrk.no/mr/bygger-historisk-bronsealderhus-i-sykkylven-1.12938225

Saksliste Årsmøte 2017:
1. Godkjenning av saksliste
2.Val av referent og møteleiar, samt to til å skrive under protokollen
3. Årsmelding 2016
4. Rekneskap 2016
5. Program og årbok 2017
6. Val

Tid: Onsdag 5. april, kl 18:30
Stad: Møbelmuseet / Sykkylven naturmuseum, Storgata 18, Sykkylven.

Vi serverer kaffi med noko søtt til.

Velkomne!