Stipend

Stipend for mastergradsstudenter – Sunnmøre Historielag

Målsetting:
Stipendet har som målsetting å stimulere til økt forskning på historiske forhold på eller i tilknytning til Sunnmøre.

Krav:
Stipendet blir utdelt til mastergradsstudenter i historie.
Mastergradsoppgaver som blir vurdert for stipend, skal ha hovedfokus på Sunnmøre. Det blir ikke stilt krav til tema eller problemstilling. Stipendet blir utdelt etter at oppgaven er levert. Stipendiaten skal skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven, til Årbok for Sunnmøre.

Stipendet kan deles ut årlig, og er på kr. 10.000,-. Søknadene om stipend blir vurdert av styret i Sunnmøre Historielag.

Vi har ikkje delt ut stipend dei siste åra. Styret vil vurdere om det vert aktuelt igjen.

Sunnmøre Historielag
c/o Sunnmøre Museum,
Museumsvegen 1
6015 Ålesund

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….