HISTORISK SALONG

HISTORISK SALONG!

invitasjon_Salong2016_222Torsdag 28. april arrangerte vi Historisk Salong med eit tema som alle snakkar om: Nye kommunestrukturar. Som salongdeltakarar hadde vi med oss ordførar i Volda og professor emeritus Jørgen Amdam og pensjonert redaktør i Sunnmørsposten Harald Kjølås. Både salongvert Ingvil E. Grimstad og publikum stilte spørsmål.

Kommunegrensene er forma rundt bygdesentrum og handelssentrum. Ein kommune er likevel ikkje det same som staden eller byen, sjølv om dei oftast har same namnet. Kommunegrensene har blitt forma gjennom politiske og økonomiske makttilhøve, men dei har også blitt forma nedanifrå gjennom fellesskap og kultur.

Kommunane er eit samliv mellom fellesskap og politikk på den eine sida, og den reine forvaltning av politikken på den andre. Nye kommunestrukturar kan utfordre dette samlivet. Og begge partar har ei historie vi er interessert i.

 

Årsmøte Sunnmøre Historielag

Vi inviterer alle medlemmer i Sunnmøre Historielag  – og også andre interesserte – til å møte på Årsmøtet, torsdag 17. mars kl 19:00. Møtet vert halde på Sunnmøre museum, i Ytterlandsstova.

Er du med på Årsmøtet har du anledning til å forme laget si framtid, og samtidig møte andre lokalhistorie-interesserte. Etter årsmøtet vil forfattar Ole M. Ellefsen halde eit kåseri om den nye boka si, om Rønnebergfamilien. Det gler vi oss til!

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av referent og møteleiar, samt to til å skrive under protokollen.
  3. Årsmelding 2015
  4. Rekneskap 2014 og 2015
  5. Forslag til endring i vedtekter.
  6. Program 2015.
  7. Val

Velkomne skal de vere!

Rønnebergfamilien er bygde seg opp gjennom handel og fiske. Rønnebergvillaen, sett frå hamna i Ålesund. Foto: Alesund museum.
Rønnebergfamilien er bygde seg opp gjennom handel og fiske. Rønnebergvillaen, sett frå hamna i Ålesund. Foto: Alesund museum.

 

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….