Kurs gotisk skrift

http://gotiskhaandskrift.arkivverket.no/#/home

Ønsker du å lære deg å lese og skrive gotisk håndskrift? Da er denne appen fra Arkivverket et morsomt og nyttig verktøy! Anbefales Uttrykksikonet smile

Lær deg gotisk håndskrift med denne appen fra Arkivverket.
GOTISKHAANDSKRIFT.ARKIVVERKET.NO

Hva er gotisk håndskrift?

Gotisk håndskrift var den vanlige skriften i Norge frem til andre halvpart av 1800-tallet. Den er en fjern slektning av vår egen håndskrift, som egentlig heter latinsk skrift.

Flere av bokstavene i gotisk håndskrift ser så annerledes ut at det ikke er mulig å forstå ordene uten videre. Mange får sitt første møte med denne skriften når de vil lese gamle kirkebøker på nettet.

Hvem har skrevet ordene i appen?

Ordene i appen har vi hentet fra kirkebøker som er skrevet med svært pen og tydelig håndskrift. Skriften er fra omkring 1850 og tilhører Gunder Therkildsen. Han var klokker i Vestre Moland, et prestegjeld som omfattet Lillesand og omegn.

I likhet med mange andre vekslet han mellom latinsk og gotisk skrift. Han brukte latinske bokstaver til stedsnavn og personnavn, gotiske bokstaver til alt annet, for eksempel yrkesbetegnelser. Et utsnitt fra kirkeboken kan du se her:

Kirkebok med gotisk og latinsk håndskrift

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….