Historikk

TILBAKEBLIKK
Oppstart 17.februar 1909

Ny leder 2015

Landsmøte 2015 – Bø i Telemark

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….