ÅrbøkeNe

Sunnmøre historielag gir ut ei ny årbok kvart år. Årboka inneheld alltid artiklar om sunnmørssoga, men med interesse for alle sider av samfunn og menneske. Siste årboka  kom i desember 2020 , og den neste vert lansert 2. desember 2021. 

Til no har Sunnmøre Historielag digitalisert Årbok for Sunnmøre / Tidsskrift for Sunnmøre historielag for åra 1910-2010 . Dette er eit stort og svært interessant materiale, på 8288 sider! Vi har hatt noko tekniske utfordringar med visninga av dei digitale filene, men no er alle årgangane sendt til Nasjonalbiblioteket for digitalisering og publisering. Vi gler oss til at dette store materialet vert tilgjengeleg. I mellomtida må interesserte lesarar anten tinge årbøker hos oss eller låne på biblioteket. Vi kan også skaffe artiklar og årbøker digitalt. Ta kontakt med leiar Ingvil E grimstad, tlf 917 69 356 

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….