Årbøker

Sunnmøre historielag gir ut ei ny årbok kvart år. Årboka inneheld alltid artiklar om sunnmørs-soga, men med interesse for alle sider av samfunn og menneske. Siste årboka  kom i desember 2020 .

Til no har Sunnmøre Historielag digitalisert Årbok for Sunnmøre / Tidsskrift for Sunnmøre historielag for åra 1910-2010 . Dette er eit stort og svært interessant materiale, på 8288 sider!. Dette er no tilgjengeleg . Den digitale utgåva har vore  eit samarbeid med Senter for digitalisering av kulturarven (SEDAK).

Sunnmøre historielag er det fyrste historielaget i Noreg som har digitalisert  alle sine tidsskrift fram til 2010.

Studer innhald og les  årbøkene digitalt i:

⇒  Kulturnett -Kulturdatabase for Møre og Romsdal
⇒ Sunnmøre Historielags  årbøker  1910 – 2010  med innhald   
NB! Adobe Flashplayer er dessverre gått ut 31.desember 2020, og dermed fungerer ikkje lesning gjennom SEDAK. Vi kan difor ikkje lenger søke i ord/emner, men kun lese i Årbøkene via Kulturnett sine sider.
 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….