1997

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag

1997, årgang 73, kr. 50,-

Innhold:

1. «Da Sunnmøre hadde trelasthandel»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2502

2. «Hans Strøm som botaniker på Linnés tid»
Av Finn-Egil Eckblad
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2518

3. «Ein sjangerdiskusjon med bakgrunn i Søndmørs Beskrivelse (1762-1766)»
Av Marit Brekke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2532

4. «Ein instruks – og to brev – frå Hans Strøm»
Av Jarle Sulebust
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2548

5. «Hans Strøm som antikvar»
Av Edvard Molvær
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2556

6. «Hanna Winsnes»
Av Turid Røsvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedaks.2568

7. «Postvegar i «gamle» Vanylven»
Av Laura-Marie Fure
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2578

8. «Postruta over Hareidlandet»
Av Ingvard Bjåstad og Henrik Landmark
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2592

9. «Bondehandel i Hjørundfjord»
Av Ragnar Standal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2598

10. «Livsminne»
Av Reidulf Frøysa
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2610

11. Årsmelding for Sunnmøre Historielag
LES ARTIKKELEN HER:
sedak.s2660

12. Medarbeidarane dette året
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2666

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….