Årsmøte Sunnmøre historielag

Vi inviterer alle medlemmer og interesserte til årsmøtet som vi denne gongen har lagt til Middelaldermuseet ved Sunnmøre museum. Etter at vi har gått gjennom årsmøtesakene har vi invitert Arne Knutsen til å gi oss foredraget: «Då bautaen til Giskeætta kom heimat til Giske, etter over 70 år på vandring.»

Tid: Tysdag 8. mai kl 18:00
Stad: Middelaldermuseet / Sunnmøre museum, Ålesund

Saksliste:
1. Godkjenning av saksliste
2. Val av referent og møteleiar, samt to til å skrive under protokollen. 3. Årsmelding 2017
4. Rekneskap 2017
5. Årboka og Stiftinga Sunnmøre museum, orientering.
6. Program 2018.
7. Val

Arne Knutsen held foredrag om bautastein på Giske. Foto: Arne Knutsen

 

Legg igjen en kommentar