STRIKKINGA SI HISTORIE

Sunnmøre historielag ønsker å rette fokus på ein aktivitet som ikkje har fått den merksemda den burde fått: nemleg strikking. Jamfør vedlagte artikkel frå forsking.no

Artikkel i forsking.no om strikking

Vi legg opp til ein kombinert foredrags – og strikkekafe i oktober / november, og ønsker å kome i kontakt med strikkeentusiastar og strikkeklubbar som kan vere med å gjere dette til eit spennande arrangement. Ta kontakt: post@sunnmorehistorielag.no eller ring Ingvil på 91769356

 

Legg igjen en kommentar