Lansering av Årbok for Sunnmøre 2017

Torsdag 30. november kom den rykande ferske Årbok for Sunnmøre 2017, akkurat i tide til lanseringsarrangementet i Borgundgavlen. Årets bok  har mykje og variert stoff, frå fjern og nyare tid. Ein av dei som deltok med innlegg under lanseringa var Astor Furseth. Han har skrive om arkeologiske funn frå dei høgste toppane i Tafjordfjella. Dei eldste funna stammar mest sannsynleg frå eldre steinalder ( omlag 10 000 år f.k.) Furseth meiner at funna er eineståande i Norge, og at dei kan kome til å endre etablert kunnskap.

Leiv Arne Grimstad snakka om dei gamle tunvegane i Snipsøyrdalen i Hareid kommune. Med den offentlege vegutbygginga midt på 1800 – talet, forsvann desse vegane. Nokre stader kan ein imidlertid finne spor, til dømes steinbruer.

Jarle Sulebust fortalde om overgangen frå katolisisme til protestantisme  på Sunnmøre. At prestane etter reformasjonen kunne gifte seg førte til danninga av eit dynasti av prestefamiliar. Eit anna og uutforska tema er korleis det gjekk med dei fattige når tienden ikkje lenger vart innkrevd.

Dei andre forfattarane i årets Årbok for Sunnmøre er:
Line Iversen, Dan Andrè Fiskum Velle, Ann Helene Bolstad Skjelbred, Knut Baar, Stein Johannes Kolnes, Ivar Gunnar Braaten, Arnljot Løseth, Harald Kjølås, Karen Høyland Krogseth, Jostein Fet og Steffen Knak-Nielsen.

Medlemmer får boka sendt i posten. Medlemskap kostar 250 NOK
Andre kan kjøpe boka, enten ved å vende seg til Sunnmøre Historielag, post@sunnmorehistorielag.no

eller

i butikken på Sunnmøre museum. avd Borgundgavlen og i butikken på Aalesunds museum i Rasmus Rønnebergsgt 16, Ålesund.
Boka kostar då 290 NOK

Legg igjen en kommentar