Årbok for Sunnmøre 2017 er i rute

Arbeidet med Årbok for Sunnmøre 2017 er i gang, og det ligg an til å bli ei fyldig årbok.  Uvanleg mange har vist si interesse og levert gode artiklar.  Årboka blir lansert første veka i desember, og vi vil då invitere artikkelforfattarane til å kome og fortelje om innlegga sine. Det blir ei god anledning til å stille spørsmål og drøfte interessante sider ved sunmørshistoria. Følg med for annonsering av lanseringsarrangementet.

Det tyder at vi også startar arbeidet med Årbok for 2018. Ta gjerne kontakt om du ønsker  å bidra. Vi er stadig på jakt etter nye tema og vinklingar. Vi har ikkje honorar til bidragsytarane, men artiklane blir tilgjengeleg og til stor hjelp for historieinteresserte i framtida. Den første Årbok for Sunnmøre kom ut i 1910, noko som gjer den til landets eldste lokalhistoriske tidsskrift. Å bidra til Årboka er å bidra til denne stolte og, for landsdelen, viktige tradisjonen.

Vi har som krav at artikkelen ikkje skal ha vore publisert tidlegare.

Dersom artikkelen skal inn i Årbok for Sunnmøre 2018, skal artikkel med foto og bildetekstar vere oss i hende seinast 15. september.

 

Legg igjen en kommentar