HISTORISK SALONG

HISTORISK SALONG!

invitasjon_Salong2016_222Torsdag 28. april arrangerte vi Historisk Salong med eit tema som alle snakkar om: Nye kommunestrukturar. Som salongdeltakarar hadde vi med oss ordførar i Volda og professor emeritus Jørgen Amdam og pensjonert redaktør i Sunnmørsposten Harald Kjølås. Både salongvert Ingvil E. Grimstad og publikum stilte spørsmål.

Kommunegrensene er forma rundt bygdesentrum og handelssentrum. Ein kommune er likevel ikkje det same som staden eller byen, sjølv om dei oftast har same namnet. Kommunegrensene har blitt forma gjennom politiske og økonomiske makttilhøve, men dei har også blitt forma nedanifrå gjennom fellesskap og kultur.

Kommunane er eit samliv mellom fellesskap og politikk på den eine sida, og den reine forvaltning av politikken på den andre. Nye kommunestrukturar kan utfordre dette samlivet. Og begge partar har ei historie vi er interessert i.

 

Legg igjen en kommentar