Årsmøte Sunnmøre Historielag

Vi inviterer alle medlemmer i Sunnmøre Historielag  – og også andre interesserte – til å møte på Årsmøtet, torsdag 17. mars kl 19:00. Møtet vert halde på Sunnmøre museum, i Ytterlandsstova.

Er du med på Årsmøtet har du anledning til å forme laget si framtid, og samtidig møte andre lokalhistorie-interesserte. Etter årsmøtet vil forfattar Ole M. Ellefsen halde eit kåseri om den nye boka si, om Rønnebergfamilien. Det gler vi oss til!

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av referent og møteleiar, samt to til å skrive under protokollen.
  3. Årsmelding 2015
  4. Rekneskap 2014 og 2015
  5. Forslag til endring i vedtekter.
  6. Program 2015.
  7. Val

Velkomne skal de vere!

Rønnebergfamilien er bygde seg opp gjennom handel og fiske. Rønnebergvillaen, sett frå hamna i Ålesund. Foto: Alesund museum.
Rønnebergfamilien er bygde seg opp gjennom handel og fiske. Rønnebergvillaen, sett frå hamna i Ålesund. Foto: Alesund museum.

 

 

Legg igjen en kommentar