Visjon

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….

Sunnmøre Historielag ble grunnlagt 17. februar 1909. Det er nok liten tvil om at unionsoppløsninga fra Sverige er en av grunnene til grunnleggingen av laget. Bare vel tre år etter oppløsningen hadde
gått før laget kom på beina. Det gjaldt å vise at her til lands fantes en allsidig historie som måtte tas vare på – ikke bare nasjonalt men også regionalt.Sokneprest Andreas Halvorsen i Borgund hadde tatt initiativet til laget, men hadde først tenkt det som et lag bare for Borgund. Det er derfor gledelig å se at hele Sunnmøre ble med.

Takket være “Søndmørsposten” vet vi en god del om grunnleggingsmøtet, som ble holdt  i Avholdshjemmet. Ikke mindre enn rundt 70 personer frå heile Sunnmøre var til stede.

 

Legg igjen en kommentar