2010

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      86.årgang           Pris kr.50,-

Forord             sedak s.4766

Øyvind Grimstad Gryt :  Trelastnæringa på Sunnmøre 1600- 1660                sedak s.4768

Anne Kristin Moe :  Rosesaumen som folkedrakt og bunadfenomen             sedak s.4802

Odd Johan Frisvold :  Turnuskandidat i Ålesund og                                                                                                                        Stranda for 50 år sidan                              sedak s.4836

Einar Røssåk :  Legetjenesten med særlig omtale                                                                                                                      av legevakten i Ålesund                                  sedak s.4868

Eldar Høidal :  Sunnmøre og Ålesund sett fra England                                          sedak s.4878

Arnold Farstad :  Skreppehandel på Sunnmøre                                                          sedak s.4888

Ivar G. Braaten :  Ålesund 1848 – 1904 : Frå spansktid til jugendby              sedak s.4892

P. A. Lillebø :  Trollkjeringi Marit Rasmusdotter  Bjørdal                                       sedak s.4908

Årsmelding 2009             sedak s.4920

Medarbeidere                    sedak s.4922

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….