2009

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      85.årgang           Pris kr.50,-

Forord                                                                                                                                                sedak s.4602

Ragnhild Saure :  Sledalen og setringa der  ( illustrert )                                        sedak s.4604

Anne Kristin Moe :  Dei broderte bunadene                                                                sedak s.4642

Jarle Sulebust :  Sivert Aarflot                                                                                              sedak s.4672

Gunnar Heltne :  Bruk av sunnmørske utsiktspunkt i ulike                               tidsperioder –  til sikteskiver, kartkonstruksjoner og  vetevarsling          sedak s.4684

Per Sæther :  Framgardstova frå Habostadt                                                                 sedak s.4700

Bjørn Jonson Dale :  Gudbrand Berdorson i Vik                                                         sedak s.4714

Ivar Gunnar Braaten :  Historie i hundre !                                                                                                    Sunnmøre Historielag jubilerer  – Årsmelding  2008          sedak s.4746/    

Medarbeidere                                                                                                                                 sedak s.4758

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….