2008

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      84.årgang           Pris kr.50,-

Forord                                                                                                                                               sedak s.4440

Helge Sørheim :  Borgund og Borgundfjordfisket                                                   sedak s.4442

Torbjørn Urke :  Steinlabyrintane i Vartdalsfjella                                                     sedak s.4494

Mads Langnes :  Kritkroting på Sunnmøre     sedak s.4506

Kjell Skorgervik :  Borgund Præstegjelds Afholdsforening                                                                  stiftet  10 juli 1854                                                                           sedak s.4514

Magnhild Vatne :  Sunnmørsk mysebrøm –                                                                                                          kvardagstradisjonen som vart borte                                   sedak s.4528

Ragnvald H. Sigurd Langva :  Fjeldene og Ibsen i Amerika                                   sedak s.4548

Bjørn Jonson Dale :  Korn, kyr og kjerringer                                                                sedak s.4562

Årsmelding 2007                                                                                                                        sedak s.4592

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….