2007

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      83.årgang           Pris kr.50,-

Forord     sedak s.4258

Per Sæther :  Ildstedene                                                                                                         sedak s.4260

Asbjørn Ekroll :  Rovde Kyrkje                                                                                             sedak s.4282

Mathias Hofseth :  Bøtkerens dagbok                                                                             sedak s.4294

Anders M. Helzen :  Russerfangene                                                                                  sedak s.4338

Harriet Leithe :  » Gøy på landet » –  arbeidsteneste på Leinøya                        sedak s.4344

Ivar G. Braaten :  Latinskolen 100 år                                                                                sedak s.4348

Ragnvald H. Sigurd Langva :  Magdalene Thorsen – fruene fra havet            sedak s.4362

Asbjørn Øye :  Seterbruket i Ørsta                                                                                    sedak s.4374

Arne og Thor Øverlid :  » Gud skapade – Gud  ordnade »                                                                         Carl von Linnè og Sunnmøre                                                        sedak s.4398/

Årsmelding 2006     sedak s.4426

 

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….