2006

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      82.årgang           Pris kr.50,-

Forord                                                                                                                                                sedak s.4078

Jarle Sulebust :  Ibsen på Sunnmøre                                                                                 sedak s.4080

Anton Rønneberg :  Bynytt – unik Ålesundsavis  fra 1935                                   sedak s.4088

Ole Tveiten :  Jarnutvinning i Møre og Romsdal i gamal tid                              sedak s.4138

Mads Langnes :  Kyrkjestol fra Skodje                                                                            sedak s.4150

Ivar Grønningsæter :  Torvløysa                                                                                         sedak s.4156

Ragnvald Langva :  Vestlandsfargenes herold –                                                                                           En presentasjon av  kunstmaleren Kåre  Haram              sedak s.4170

Bjørn Jonson Dale :  Kva er ein myklebustad ?                                                             sedak s.4208

Edvard Molvær – Per Sæther :  På søk etter ferjekulturen anno 2000        sedak s.4212

Nils Håndlykken – Torbjørn Urke :  Kulturvandring i Urkebygda                   sedak s.4238/

Årsmelding                                                                                                                                      sedak s.4246

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….