2004

Årbok for Sunnmøre Historielag                                                                      80.årgang           Pris kr.50,-

Forord :                                                                                                                                            sedak s.3822

Ivar G.Braaten :  H. W. Friis og havnåmet                                                                   sedak s.3822

Marit Pauline Kvalsvik : Borna, jordmora og dei fødande                                   sedak s.3850

Per Sæther : «For alllt ferskt nærer bonden stor angst »                                    sedak s.3860

Pål Arne Dimmen : Kaia – ein samlingsplass i eldre tider                                    sedak s.3892  

Kjell Skorgervik :  » Brudeferden II »                                                                                sedak s.3896    

Bjarne Fylling : Republikk eller monarki                                                                       sedak s.3904

Årsmelding                 sedak s.3936

Medarbeidere           sedak s.3940

Støttespillere             sedak s.3942 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….