1994

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
            Årgang 70, kr. 50,-

Innhold:

1. Forord
sedak s.1996

2. «Altarskåpet i Ørsta kyrkje»
Av Anne Marta Hoff
sedak s.1998

3. «I Heilag-Olav sine fotspor II»
Av Gunnar Ellingsen
sedak s.2012

4. «En megen ringe Ydelse»
Av Aud Farstad
sedak s.2064

5. «Kredittforhold og bankvesen på Sunnmøre»
Av Odd Vollan
sedak s.2082

6. «Kystkulturen»
Av Bjarne Rabben
sedak s.2106

7. Årsmelding
sedak s.2120

8. Medarbeidarar
sedak s.2124

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….