1993

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
Årgang 69,  kr. 50,-
Innhold:

1. Forord
sedak s.1884

2. «Olsok- og Olavstradisjonar»
Av Bjarne Rabben
sedak s.1884

3. «I Heilag-Olav sine fotspor»
Av Gunnar Ellingsen
sedak s.1892

4. «Turisme og fjellvandring på Sunnmøre før 1940»
Av Odd Vollan
sedak s.1926

5. «Med norsk mål i statleg og kommunal tjeneste»
Av Johan Krogsæter
sedak s.1954

6. «Å leva det er å elska» 100 år»
Av Terje Aarset
sedak s.1970

7. Årsmelding
sedak s.1982

8. Medarbeidarar
sedak s.1986

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….