1992

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
Årgang 68,    kr. 50,-
Innhold:

1. Forord
sedak s.1774

2. «Sunnmørspressa»
Av Paul Martinus Gjærder
sedak s.1776

3. «Merknader til artikkelen om Sunnmørspressa»
Av Terje Aarset
sedak s.1788

4. «O salige stund uten like» Med lærerne på Falstad – Et femtiårs minne»
Av Finn Havnevik
sedak s.1792

5. «Telefgraf og telefon på Sunnmøre før 1940»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1824

6. «Minneoppgåve for eldre» ( Livet på Ullahammaren kring århundr..
Av Ole Ullahamar
sedak s.1846

7. «Den lokale fagrørsla i mellomkrigstida: «Sunnmøre ventar vi endå på»
Av Eldar Høidal
sedak s.1858

8. Årsmelding
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1864

9. Medarbeidarar
sedak s.1868

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….