1990

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
Årgang 66, kr. 50,-

Innhold:

1. «Bjarne Rekdal til minne»
Av Bjarne Rabben
sedak s.1488

2. «Sylvi Rypdal til minne»
Av Ivar G. Braaten
sedak s.1490

3. «Reklamens utvikling i noen Sunnmørsaviser 1833-1899»
Av Ellen Vigerstøl Hildre
sedak s.1492

4. «Kulturarv – Kulturvern – Kulturansvar»
Av Odd Vollan
sedak s.1534

5. «Tradisjonar om Svartedauden på Sunnmøre»
Av Gunnar Ellingsen. Illustrasjoner av Inger K. Giskeødegård
sedak s.1542

6. «Den politiske bonderørsla på Sunnmøre 1868-1875»
Av Atle Grebstad Eliassen
sedak s.1568

7. «Bibliografi for annen verdenskrig – Ålesund og Sunnmøre»
Av Jan Olav Flatmark
sedak s.1576

8. Årsmelding for Sunnmøre Historielag
sedak s.1630

9. Medarbeidarar
sedak s.1632

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….