1988

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1988, årgang 64, kr. 50,-

Innhold:

1. Forord
sedak s.1322

2. «Litt om folkehelsa i eldre tid»
Av Per Sæther
sedak s.1324

3. «Kva var kopping? – Eit kulturbilde frå 1885»
Av Olai Bjørlykke
sedak s.1350

4. «Reknæs hospital for spedalske»
Av Per Sæther
sedak s./1354

5. «Utviklingen av sykehusvesenet i Ålesund»
Av Erling Marstein
sedak s.1360

6. «I spanskesykens tegn», ein rapport om epidemien i åra 1918-1919″
Av Inge Aarhus
sedak s.1370

7. «Smittå» – ei frykta vogn med mange namn»
Av Harald Grytten
sedak s.1434

8. «Ormen, fuglen og fordøyelsen»
Av Ivar G. Braaten
sedak s.1440

9. «Tannhelsa på Sunnmøre i gammel og ny tid»
Av Narve Lømo
sedak s.1444

10. «Med hundre års mellomrom. To skuespill om slaget i Hjørungavåg»
Av Stein Ugelvik Larsen
sedak s.1456

11. Årsmelding Sunnmøre Historielag 1987
sedak s.1466

12. Medarbeidarar
sedak s.1468

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….