1987

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1987, årgang 63, kr. 50,-

Innhold:

1. Forord
Av Kjell Skorgevik
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/…

2. «Elias Fylling, 15/3 1895 – 26/4 1987»
Av Odd Vollan
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/…

3. «Sunnmørsarkivet»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1148

4. «Region-kunnskapens nervesentrum»
Av Stein Ugelvik Larsen
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/…

5. «Lars Olaus Strømme»
Av Stein Ugelvik Larsen
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/…

6. «Turistskyssing i Geiranger rundt hundreårsskiftet»
Av Jan Rune Holmevik
sedak s.1176

7. «Anton Lerheim – en sunnmørsk oldsaksamler og amatørarkeolog»
Av P. Stensager
side s.1204

8. «Fodekyrskipnaden i Ørsta»
Av Asbjørn Øye
sedak s.1208

9. «Husmannsplassar i Stordal, Møre og Romsdal fylke»
Av Nils Jøsvoll
sedak s.1216

10. «Det tyske radaranlegg på Molnes»
Av Jan Olav Flatmark
sedak s.1224

11. «Et minne fra krigen 1940-45»
Av Olav Osnes
sedak s.1234

12. «Arbeidstilhøve og levevilkår for jernarbeidarane i 1930-åra i Ålesund»
Av Johnny Daugstad
sedak s. 1242

13. «Sunnmørsungdomar på Christopher Bruuns folkehøgskule»
Av Bjarne Rabben
sedak s.1256

14. «Spreidde inntrykk frå dagleglivet på Sunnmøre under første verdskrig»
Av Elias B. Reite
sedak s.1278

15. «Sunnmøre og Hjørundfjord»
Av Torbjørn Urke
sedak s.1288

16. «Hareid Ungdomsforening, Bygdeskikke»
Av Peder Måseide
sedak s,1300

17. Sunnmøre Historielag – Årsmelding 1986
sedak s,1310

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….