1985

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1985, årgang 61, kr. 50,-

Innhold:

1. «Krig og okkupasjon»
Av Emil Sæter
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/852/

2. «Dokumenter fra krigen»
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/870/

3. «Heimferd i krigstid»
Av Bjarne Rabben
sedak s.884

4. «Fotograf Martin Velle»
Av Kjell Skorgevik
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/892/

5. «Partilaget fra Kirkegata»
Av Ivar G. Braaten
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/902/

6. «Altertavler på Sunnmøre»
Av Harald Grytten
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/914/

7. «Hundre år med pendling mellom Sunnmøre og Nord-Noreg»
Av Ivar Kleiva                                                         http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/924/

8. «Det aller første slaget på fjørballen i Ålesund og Norge»
Av Harald Grytten
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/934/

9. «Første vegbygging på Fjørtoft»
Av Bjarne Rekdal
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/942/

10. «Utlysing av veg og bruarbeide i 1829»
Av Bjarne Rekdal
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/944/

11. «..men vitet var det smaatt med..» 80 år siden unionsoppløsningen»
Av Ivar G. Braaten
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/944/

12. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1984
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/948/

13. Medarbeidarar
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/950/

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….