1984

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1984, årgang 60, kr. 50,-

Innhold:

1. «Ivar Grøvik til minne»
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/692/

2. «Ivar Grøvik»
Av Bjarne Rabben
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/696/

3. «Sivert Aarflot og Norsk Landboeblad 1810-16»
Av Jostein Fet
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19782010/01/#/702/

4. «Kjeldeskrifter og litteratur om Sunnmøre før 1909»
Av Bjarne Rabben
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.722

5. «Sunnmøre Historielag 1958-1983»
Av Kjell Skorgevik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.736

6. «Kristian Bugge – som historiker og lærer»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.748

7. «Johannes Buset»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.754

8. «Stadnamnda våre»
Av Alv G. Nordal Muri
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.758

9. «Ein prosesjonsstav frå Ørskog»
Av Edvard Molvær
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.764

10. «Gards og bygdesogearbeidet på Sunnmøre»
Av Odd Vollan
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.774

11. «….nødens kolde kniv paa sin strube»
Av Ivar G. Braaten
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.804

12. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1983
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.806

13. Lov for Sunnmøre Historielag
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.809

14. Innholdsfortegnelse 1961-1983
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.810

15. Forfatterliste 1910-1983
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.816

16. Medarbeidarar
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.828

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….