1981

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1981, årgang 57, kr. 50,-

Innhold:

1. «Rasmus Lyngnes 1886-1980»
Av Ivar Grøvik
sedak s.370

2. «Per Aarviknes 1897-1981»
Av Ivar Grøvik
sedak s.374

3. «Slaget ved Hjørungavåg»
Av Arne Øvrelid
sedak s.382

4. «Det lovløse Ålesund – Rapport fra en arbeidskonflikt»
Av Ivar G. Braaten
sedak s.404

5. «Ei lensmannsætt i Hjørundfjord gjennom 200 år»
Av Ivar Grøvik
sedak s.408

6. «To epoker i torskefisket ved Grønland»
Av Odd Vollan
sedak s.424

7. «Vegbygging i Sunnylven tinglag»
Av Bjarne Rekdal
sedak s.430

8. «Doktor-Petter, en klok lege i det forrige århundre»
Av Magnar Kruse Bjørge
sedak s.436

9. «Amerikautvandrere fra Sunnmøre 1874-1883»
Av Sylvi Rypdal
sedak s.440

10. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1980
sedak s.444

11. Medarbeidarar
sedak s.448

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….