1979

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1979, årgang 55, kr. 50,-

Innhold:

1. «Sunnmøre Historielag 70 år»

2. «Arbeid og oppgåver for Sunnmøre Historielag»
Av Ivar Grøvik

3. «Bevaring og rehabilitering av kulturminner på Sunnmøre»
Av Birgitta Rønnestad

4. «Estetiske omsyn i oppattbygginga av Ålesund etter bybrannen i Ålesund i 1904»
Av Helga Stave Tvinnereim

5. «Hellarane på Sunnmøre i den eldre jarnalderen»
Av Arne Øvrelid

6. «Salmen frå Vartdal»
Av Ivar Grøvik og Terje Aarset

7. «Peder Fyllings Stiftelse»

8. Årsmelding for 1978

9. Medarbeidarar

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….