1978

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
Årgang 54, kr. 50,-

Innhold:

1. «Selfangsten i nordiske bondesamfunn i eldre tid»
Av Odd Vollan
sedak s.3236

2. «Ei sunnmørsk ordsamling»
Av Oddvar Nes
sedak s.3254

3. «Refleksjonar over fem Ålesunds-kart frå 1800-talet»
Av Harald Grytten
sedak s.3266

4. «Bernt Olmanson – ein pionerutvandrar frå Norddal»
Av Ragnar Standal
sedak s.3280s

5. «Sigvald Skavlan: Barndomsmiljø og livsgjerning»
Av Bjarne Rabben
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.3290

6. «Vegsamband gjennom Vatne og Skodje til Ålesund»
Av Bjarne Rekdal
sedak s.3300

7. «Mjølkestellet i det gamle sæterbruket»
Av Peder Hoel
sedak s.3308

8. «Arrestforvarer Johannes Olsen Koldvig og bondeoppstanden ved fengselet i Kolvika i 1817»
Av Sylvi Rypdal
sedak s.3316

9. Avduking av minnesmerke: Berte Canutte Aarflot, Volda og Andreas Landmark, Brandal
sedak s.3324

10. Årsmelding for 1977
sedak s.3332

11. Medarbeidarar
sedak s.3336

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….