1967-68

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1967-1968, årgang 43-44, UTSOLGT

Innhold:

1. «Minneord om aktuar Ivar Myklebust»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2586

2. «Prolog ved 150-års minnehøgtida 29. september 1968 for Peder Fylling»
Av Anne Fylling Harstad
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2590

3. «Peder Fylling – ein føregangsmann»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2594

4. «Liste over dei litterærer arbeida til Peder Fylling»
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

5. «Kyrkjene på Rovde»
Av Anders Søvdsnes
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

6. «Berte Kanutte Aarflot»
Ragnar Ørstavik
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

7. «Ei ventestund på Giske»
Av Rasmus Lyngnes
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2626

8. «Om opphavet til Sævik-ætta»
Av Ola Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2630

9. «Naving med sunnmørsøks»
Av Leif B. Vik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2650

10. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1966
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2668

11. Årsmelding for Sunnmøre Historielag 1967
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2672

12. Medarbeidarar
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2674

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….