1965-66

Tidsskrift for Sunnmøre Historielag
1965-1966, årgang 41-42, UTSOLGT

Innhold:

1. «Minneord om Rasmus Buset»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2502

2. «Minneord om Hans Ratvik»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2506

3. «Om Hans Strøm»
Av Reidar Djupedal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2508

4. «Hans Strøm og Ratvika»
Av Ragnar Øvrelid
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2522

5. «Vestnorske ordsamlingar frå 1700-talet»
Av Oddvar Nes
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s,2525

6. «Opphavet til Sævikætta»
Av Ola Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2532

7. «Om Knud Leem»
Av Reidar Djupedal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2542

8. Årsmelding Sunnmøre Historielag 1964
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2545

9. Årsmelding Sunnmøre Historielag 1965
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2548

10. Årsmelding Aalesunds Museum 1964
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2550

11. Årsmelding Aalesunds Museum 1965
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2553

12. «Dei nye paviljongbygningane ved Sunnmøre Museum»
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:                                                                                         sedak s.2558
sedak s.2555  

13. Sunnmørslitteratur 1964-1966
Av Ivar Grøvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2561

14. Medarbeidarar i dette heftet
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2564

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….