1959

Tidskrift for Sunnmøre Historielag
1959, årgang 35, kr. 50,-

Innhold:

1. Forord
Av Bjarne Rabben
LES ARTIKKELEN HER:
side s.2092

2. «Frå ottringfiske til damp og motordrift. Eit attersyn på vegnbruk og båtbruk i Ulstein og Hareid»
Av Ingvard Bjåstad
LES ARTIKKELEN HER:
side s.2093

3. «Namn på sunnmørske gravhaugar»
Av Per Fett
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2108

4. «Poststell og postføring på Søre Sunnmøre for 100 år siden»
Av Haakon M. Fiskaa
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2112

5. «Potetdyrking på Sunnmøre»
Av O. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2124

6. «Gardsskipnad på Sunnmøre for 150 år sidan»
Av Halvard Bjørkvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2128

7. «Skogdøydinga på Sunnmøre, tømmerhandel og kulturpåverknad frå vesterhavslanda»
Av Olav Riste
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2148

8. «Kosthaldet på ein gard i Valldal i 1870-80-åra»
Av Peder Hoel
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2156

9. Årsmelding for Sunnmøre Historielag
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2168

10. Årsberetning for Aalesunds Museum
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2170

11. Årsmelding for Sunnmøre Museum
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2176

12. Sunnmørslitteraturen 1954-58
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.2182

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….