1950

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
Årgang 33, UTSOLGT

Innhold:

1. «Skyldskapen mellom Berte Canutta Aarflot og dei gamle salmediktarane våre»
Av Inga Tusvik
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1908

2. «Frå sunnmørsk skulesoge 1742-1837. VII: Hjørundfjord prestegjeld»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1919

3. «Nokre av dei eldste sunnmørske fjordnamna»
Av Olav Riste
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1932

4. «Nokre stadnamn. Hakallestranda– Stålet– Haram»
Av Wilhelm Kvalheim
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1938

5. «Nokre Katanamn på Sunnmøre»
Av R. Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1940

6. «Underretning om fiskeriet på Sundmøer»
Av Per Riste
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1944

7. «Det eldste skulehuset i Ulstein prestegjeld»
Av H.B. Osnes
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1952

8. «Landnamn på fiskegrunnar og større område av fiskehavet»
Av Olav Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1954

9. «Lys og lysreiskapar på Sunnmøre»
Av O. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1958

10. «Gamal reinsdyrveiding i Tafjordfjella»
Av Nils Tafjord
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1970

11. «Ulstein lærarlag dei fyrste 25 åra, 1859-84»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1974

12. «Sunnmørske abc-bøker i 1815»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1980

13. Bokmeldingar
LES HELE ARTIKKELEN HER:
sedak s.1984

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….