1948-49

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1948-1949, årgang 31-32, kr. 50,-

Innhold:

1. «Frå Sunnmørsk skule- og opplysningssoge 1742-1827. (IV. Norddal prestegjeld. Norddal og Sunnylven)»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. Frå sunnmørsk skulesoge 1742-1827 (V. Ørskog prestegjeld. Ørskog og Sykkylven)»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1816

3.»Frå Sunnmørsk skulesoge 1742-1827 (VI. Stranda prestegjeld. Stranda og Stordal)»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1838

4. «Frå sunnmørsk skulesoge 1827-1860. (Ulstein prestegjeld. Ulstein, Hareid, Vartdalsstranda)»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1856

5. «Gamle jordbruksreiskapar»
Av O. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1878

6. «Fornminna i søkjelyset»
Av Per Fett
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1888

7. «Bokmeldingar»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1900

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….