1946-47

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1946-1947, årgang 29-30, kr. 50,-

Innhold:

1. «Kristendom på Sunnmøre i siste helvta av 17. hundretalet»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. «Storeggfisket i Haram»
Av Olav Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

3. «Grette på Haramsøy»
Av Per Fett
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

4. «Frå sunnmørsk skulesoge 1742-1827. III Ulstein prestegjeld»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1730

5. «Skinnbruk og skinnreiing»
Av O. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1748

6. «Eidnamna på Sunnmøre»
Av Rasmus Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1754

7. «Tre stadnamn – tre kultstader»
Av R.K.
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1764

8. «Drag frå Volda- og Ørstasoga i 1840-50-åra»
Av Wilhelm Kvalheim
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1765

9. «Forklåringsstrid på Sunnmøre, serleg i Volda og Ørsta»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1776

10. «Fredrik IV på Sunnmøre 1704»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1782

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….