1939-40

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1939-1940, årgang 26-27, kr. 50,-

Innhold:

1. «Ørskogklokkarane til 1770»
Av L. Strømme
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

2. «Kramkarane, skreppehandlarane»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

3. «Frå sunnmørsk skulesoge 1742-1827. I. Herøy og Sande»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

4. «Vikingetidas åkrer på ein einbølt gård på Sunnmøre»
Av H. Kaldhol
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1548

5. «Klokkarar i Ulstein prestegjeld»
Av Johan Haddal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1550

6. «Ei klokkartilsetjing i Volda og Ørsta»
Av K. Roald
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

7. «Folkeflytting hjå oss i eldre tider»
Av R.K.
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

8. «Då St. Jatmundkyrkja på Aaheim vart riva i 1863»
Av Wilhelm Kvalheim
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1568

9. «Kvinnehusflid på Sunnmøre for 100 år sidan»
Av Johannes Buset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1576

10. «Klokkargardar og faste skular 1828»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1578

11. «Sivert Flåte»
Av Ludvig Fylling
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1582

12. «Kjellstadbrørne og Erik Nord»
Av P. A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1585

13. «Giftarmål mellom ein sunnylvsgut og ei stordalsgjente»‘
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1586

14. «Sorenskrivar Blackstad og sersjant Hatlemark (ætteliste)»
Av L. Strømme
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1588

15. «Om tun-namn»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1592

16. «Ymist fra Sunnmøre»
Av K. Roald
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1594

17. «Knut Pedersson Ekroll»
Av Ludvig Fylling
LES ARTIKKELEN HER:
sedak s.1600

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….