1923-24

Tidskrift for Sunnmör Historiske Lag
1923-1924, årgang 14-15, kr. 50,-

Innhold:

1. «Kræmarsete eller handelsplassar i Sande»
Av Jakob Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/974/

2. «Arkivregistratur»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1000

3. «Gåtor»
Av Rasmus Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

4. «Om skapet fra Nærøy»
Av Paul Moltu
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

5. «Vigra»
Av Hjalmar Synnes
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

6. «Peder Fylling»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/…

7. «Terningkastet»
Av Hjalmar Synnes
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1050

8. «Gamalt fra Herøy»
Av F.
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1050

9. «Kirkeklokken i Haram»
Av O. Platou
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1052

10. «Tambur-Elling»
Av Ole Reite
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1053

11. «Johannes Sjurson Nordang»
Av P. A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1055

12. «Gamåll segn frå Sandsøy»
Av O.A. Våge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1059

13. «Ei lita ættarsoge»
Av Jakob Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1060

14. Regnskaper for 1923 og 1924
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 1064

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….