1920-22

Tidskrift for Sunnmøre Historiske Lag
1920-1922, årgang 12-13, kr. 50,-

Innhold:

1. «Sagbruk og trelasthandel paa Sunnmøre i gamle dagar (1613-14)»
Av N. Stene
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/836/

2. «To bondelækjarar: Brune-Sakris og Martinius Johnson Aasebø (Hemingen)»
Av J. M. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
Brune-Sakris:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/852/
Martinius Johnson Aasebø (Hemingen):sedak side 858

3. «Hans Strøm: Meteorologiske Iagttagelser i Borgensund for Aaret 1764»
Av H. Fiskaa
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/862/

4. «Eit og anna:
1. Kobbeveiding på Vigra.
2. Erknebokken og Øygardsbokken
3. Herr Pe (Peder Strøm)
4. Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegård»
Av Hjalmar Synnes
LES ARTIKLENE HER:
Kobberveiding på Vigra:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/868/
Erknebokken og Øygardsbokken:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/868/
Herr Pe (Peder Strøm):
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/870/
Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegård:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/870/

5. «Sunnmørsk prestehistorie»
Av ukjent forfatter
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/874/

6. «Stamtavle for Ekrol-slekten»
Av K. J. Tennøe
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/894/

7. «Gammalt frå Hjørundfjord:
1. Tussen
2. Alterkalken i Hjørundfjordkyrkja
3. Friing med tom slire»
Av Elling Urkegjærde
LES ARTIKLENE HER:
Tussen:
sedak side 910
Alterkalken i Hjørundfjordkyrkja:
sedak side 910
Friing med tom slire:
sedak side 912

8. «Simaanes»
Av Johannes Ristesund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 914

9. «Phil-ætta»
Av Kristian Almås
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 916

10. «Gamle busetnader på Vigra»
Av Hjalmar Synnes
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/920/

11. «Utgravningen paa Emblem i Borgund 1922»
Av P. Stensager
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/926/

12. «Jordbruk og hagebruk på Sunnmøre i eldre tid»
Av O. Olafsen
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/932/

13. «Avskrift av diplom frå 1604 og 1638»
Av Jørgen Gjerding
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/950/

14. «Jon Brendefur»
Av Nils Syltevig
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/950/

15. «Gamle bumerke i Årsetdalen, Vartdal»
Av R. Årset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/954/

16. «Gåter»
Av. Ingeniør L.
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/954/

17. «Viten i Folkestadbygda»
Av Ole O. Reite
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/956/

18. Årsberetning 1920-1922
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/958/

19. Regnskap for 1920
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 962

20. Regnskap for 1921
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 962

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….