1918-19

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1918-1919, årgang 10-11, UTSOLGT

Innhold:

1. «Gamle sagn og andre historier»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/654/

2. «Gamle dokumenter»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/660/

3. «Utsyn yver fisket paa Fjørtoft i eldre dagar»
Av Karl K. Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/676/

4. «Thomas Langva»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 682

5. «Ein jorddyrkar kring 1800»
Av Karl K. Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 686

6. «Store-Knut»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/688/

7. «Krigsmenner fraa Haram»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/694/

8. «Bondereisinga ved Rasmus Myklebust»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/698/

9. «Handelsstedet og Svaneapoteket paa Hellen»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 704

10. «Eit portrætt fraa Herøy kyrkja»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 742

11. «Eit epitafium i Herøy kyrkja»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 744

12. «Klokkarar i Herøy»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 748

13. «Da Sæbø vart prestegard i Hjørungfjorden»
Av Andreas Nordang
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 760

14. «Aandsliv paa Sunnmøre 1800-1860»
Av J.M. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 770

15. «Niels Olsen Svee’s slegtliste»
Av Jørgen Gjærde
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 780

16. «Kirkesangere i Herøy»
Av Johannes Ristesund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/782/

17. «Avskrift av tingboka 1649»
Av M. Rogne
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/790/

18. «Bygdeskikke i Ulstein»
Av Johan K. Hasund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/794/

19. «Gaator»
Av R. Aarset og R. Buset
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/808/

20. Aarsberetning 1918-1919
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/814/

21. Regnskap for 1918-1919
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 818

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….