1916-17

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1916-1917, årgang 8-9, UTSOLGT

Innhold:

1. «Brunholmen i Aalesund og kongeparets ophold der 1733»
Av Knut Ekroll
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/518/

2. «En troldkjærringsak og litt personalhistorie fra Søndre Søndmøre»
Av Ole Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/548/

3. «Om høstmakrelfisket i 1901»
Av Paul Moltu
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/552/

4. «Hans Strøm og Sivert Aarflot»
Av Olav Riste
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/564/

5. «Gamle sagn»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/572/

6. «Om veter paa Søndmøre»
Av Kristian Bugge, O. Olafsen, m.fl.
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/580/

7. «Utdrag av sjæleregister for Borgund, omfattende det nuværende Aalesund, 1768-69»
Av Gregor Barman
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/590/

8. «Et 200 aars minde»
Av Johannes Ristesund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/596/

9. «Herøy og Sande skilles»
Av Johannes Ristesund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 598

10. «Nogen ord om kirkene paa Herøy»
Av Paul Moltu
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 600

11. «Gapestokken»
Av Karl K. Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 602

12. «Joleskikke paa Vartdal for 50 aar sidan»
Av Hans Vartdal
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 602

13. «Ein sunnelving»
Av Nils Syltevig
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 606

14. «Om navnet «Yksenøy» (Oksenøen)»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 608

15. «Borgunds mensal- eller prestebordsgods»
Av Gregor Barman
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 610

16. «Manntal for Herøy 1664»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 614

17. «Manntal for Herøy 1701»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 618

18. «Om navnene «Godøy» og «Valderhaug»
Av. Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 628

19. Aarsberetning
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 630

20. Regnskap for 1916 og 1917
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 634

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….