1915

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1915, årgang 7, UTSOLGT

Innhold:

1. «Bondeliv paa Sunnmør ikring 1800-1860»
Av Jakob M. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/404/

2. «Manneskade paa sjøen i Sande i 19de hundreaaret»
Av Jakob M. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 422

3. «Klaus Nilsen, der indførte bruken av torskegarnet»
Av Ole Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 434

4. «Gamle inskriptioner paa ølboller i Søndmøre»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/436/

5. «Interessante retsforholde for 200 aar siden»
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/438/

6. «Stevnet paa Giske den 15de august 1915»
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/456/

7. «Riksantikvar Harry Fetts tale ved stevnet paa Giske»
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/460/

8. «Et par træk av Giske kapels bygningshistorie»
Av Knut Ekroll
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/464/

9. «Eit dokument um folkeupplysningsstoda i ei Sunnmørsbygd aar 1800»
Av Andreas Nordang
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 474

10. «Stordahls Kirches Inventarium»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 478

11. «Snekredet 6te februar 1679»
Av Aagaat Daae
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 482

12. «Sætervise fra Stordalen»
Av O.S. Dyrkoren
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 496

13. «Mindesmerker og sagn fra Hjørundfjorden, ved Ole Kvalsund»
Av Bernt Eriksøn Aakre
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 498

14. «Spelemenner i Skodje»
Av Knut Vemø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 504

15. «Brynhild-Ola»
Av Karl K. Fjørtoft
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 508

16. Aarsberetning for 1915
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 510

17. Regnskap for 1915
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 514

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….