1914

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1914, årgang 6, UTSOLGT

Innhold:

1. «Søndmøre praktiske landhusholdningsselskap»
Av Aagaat Daae
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/302/

2. «Aalesund i 1814»
Av Knut Ekroll
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/352/

3. «Skipper Ole Thoresen»
Av Jakob Vinje
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 372

4. «Søndmøringer i felten 1808-11 og 1814»
Av Andreas Nordang
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/374/

5. «Ei torelô og ei katolsk bøn»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/392/

6. «Litt om Giske kapel»
Av Karl Tennø og Knut Ekroll
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/392/

7 «Dialektprøve fraa Stranda»
Av Jørgen Gjærde
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/394/

8. «Varder paa Søndmør i gamle dage»
Av Ole Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/396/

9. Aarsberetning
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/396/

10 Regnskap
LES ARTIKKELEN HER:
http://sedak.ikamr.no/2012/sed0014-shl/shl19101978/01/#/400/

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….