1913

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1913, årgang 5, UTSOLGT

Innhold:

1. «Ivar Aasen»
Av Anders Vassbotn
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 246

2. «Ekstraskatten av 1762»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 256

3. «Kort omrids av skogens og skogsakens historie paa Søndmøre»
Av H.S. Barstad
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 260

4. «Av tingboken for Søndmøre for 1648»
Av K. Korsnæs
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 266

5. «Et forlis ved Fjørtoft 1721»
Av K. Korsnæs
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 268

6. «Bondeliv paa Sunnmør ikring 1800-1860»
Av J. Bjørlykke
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 272

7. «Kammerraad Ole Alsing, foged paa Søndmøre»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 282

8. «Utgravningen av Mariekirken i Borgund»
Av Gerhard Fischer
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 298

9. «Smaapluk fra Aalesunds ældste historie»
Av Ole Kvalsund
LES ARTIKKELEN HER:
Sidene mangler i SEDAK

10. «Fra krigsaarene»
Av Sivert Flaate
LES ARTIKKELEN HER:
Sidene mangler i SEDAK

11. «En pengeseddel fra 1814»
LES ARTIKKELEN HER:
Sidene mangler i SEDAK

12. Regnskap
LES ARTIKKELEN HER:
Sidene mangler i SEDAK

13. Aarsberetning
LES ARTIKKELEN HER:
Sidene mangler i SEDAK

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….