1911 3.årgang

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag
1911, årgang 3, UTSOLGT

Innhold:

1. «Litt om lægeforholdene paa Søndmøre i 1827»
Av Gregor Barman
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side70

2. «Sokneprest Stevelin Reutz si skildring av Herøy prestekall 1743 og sokneprest Torstein Hoel si skildring av Norddalens prestekall 1743»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 72

3. «Jakob Eide (Heide), ei segn»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 90

4. «Rulleblade over Søndmørske soldater fra 1759 og 1762»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 92

5. «Lærer og utskiftningsassistent»
Av K.D. Stafset
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 96

6. «Eit og anna or sagefallslistorne fraa Nærøy skipreide»
Av N.J. Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 108

7. «Fraa Herøy i eldre tider»
Av N.J.Hjelmesæth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 112

8. «Sunnmørsaattringen»
Av D. Liseth
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 116

9. «Tabu-navn paa Søndmøre»
Av Kristian Bugge
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 130

10. Utdrag av regnskap
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 132

11. Liste over medlemmer
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 134

12. Aarsberetning
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side138

Sunnmøre Historielag sitt bilde.

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….