1911 2.årgang

1911, årgang 2, kr. 50,-           Sunnmøre Historielag sitt bilde.

Tidskrift for Sunnmør Historiske Lag

Innhold:

1. «Litt om Ørstens kirke, kirkeeiere og gaarden Ørstenvik»
Meddelt av Karl Velle
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 36

2. «Instruks for bøigdevægterne i Romsdals amt»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 54

3. «Den første anstalt til det salutaire skoleverks anlæggelse paa Søndmør 1742»
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 56

4. «Bemerkninger om gaardene Upshaug og Upsvik i Stranden»
Av P.A. Lillebø
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 60

5. «Navneliste fra Harams og Roalds gamle kirkebøker»
Av Gregor Barman
LES ARTIKKELEN HER:
sedak side 62

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….