Peder Fylling

Gå til Peder Fyllings heimeside

Døme frå heimesida…………..

Litteratur

Referanser

  1. Grøvik, Ivar (1968): Peder Fylling – ein føregangsmann i sunnmørsk kultursoge. Tidsskrift for Sunnmøre historielag
  2. Peder Fylling, Ein folkeminnesamlar 1818 – 1890 Årbok for Sunnmøre Historielag 1923 – 24

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….