Oppstart 17.februar 1909

Sokneprest Andreas Halvorsen i Borgund hadde tatt initiativet til laget, men hadde først tenkt det som et lag bare for Borgund. Det er derfor gledelig å se at hele Sunnmøre ble med.

Takket være “Søndmørsposten” vet vi en god del om grunnleggingsmøtet, som ble holdt  i Avholdshjemmet. Ikke mindre enn rundt 70 personer frå heile Sunnmøre var til stede.

Søndmør Historiske Forening (Sunnmør Sogelag) ble skipa 17. februar 1909.
I det første tidsskriftet kan vi lese:

«TIL SUNNMØRINGAR MED SOGESANS.
No er det um-aa-gjera at alle, kvar i si bygd og grend, skriv upp alle dei segner, ein kan faa i. Altfor mykje er mist. Og med kvart eldre menneske som gjeng i grav kan ein vera viss, det gjeng noko tapt.
Kva bør ein saa skriva up? Alt det, dei gamle hev havt aa fortelja. Til dømes om slegterne – kvar dei var ætta ifraa – og det ein veit um dei elles, kva dei sa og gjorde og kor dei saag ut. So um gardarne. Hev same ætt butt lenge paa bruket? So er der so mange namn paa ein gard t.d. paa teigar, grøv, humrar, steinar o.s.b. Er der nokon som veit, kvar namnet skriv seg av, so skriv det upp. Segner um naar garden vart upptekjen og kva gardsnamne skriv seg av, er som regel ikkje aa lita paa, men skriv upp det med.
Er der segner um Svartedauden? Kvar hev garden havt sine sætrelaat fyrr? Kvar laag bygdarvegen ifraa fyrst? Kva veit du um sterke menn? Veit du um menn, som var med i krig? o.s.b. er ting som vil ha verd.
Er der gamle dokumenter, so maa du gøyma paa dei. Sjølv gamle skiftebrev bør ikkje vanvyrdast. Dei vil vera av verd, naar ættesogor skal skrivast og ellest og.»

 

…..Foreningen har til maal at fremme gransking av Søndmørs fortid og søke og sprede kundskap om folkets liv og færd i ældre tid….